juni 15, 2022

Waarom informele leiders waardevol zijn

Naast de manager die officieel de scepter zwaait over het team of afdeling, zie je vaak dat zich een informele leider onder de teamleden bevindt. Dat is iemand met meer impact dan je soms zou denken. De vraag is zelfs wie er eigenlijk de meeste invloed heeft op wat er gebeurt, en hoe. Afhankelijk van de manier waarop de manager bereid is gebruik te maken van de invloed van anderen in het team, kan dat goed werken.

Wat zijn de kenmerken van de informele leider?

Ze hebben aanzien

De statuur van de informele leider is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Vaak is er sprake van een reputatie die ontzag wekt bij anderen. Dat kan te maken hebben met specifieke ervaring en uitzonderlijke kennis of expertise. Soms is het dat beruchte project dat ze hebben volbracht of die belangrijke klant die is binnengehaald. Ook zijn informele leiders vaak volhouders: ze hebben al menig reorganisatie overleefd en hebben managers zien komen en gaan.

De rest van het team kijkt naar hen

Ken je dat? In het werkoverleg wordt een nieuw proces geïntroduceerd of een verbetervoorstel gedaan. En onmiddellijk zijn de blikken gericht op die ene persoon in de carré. Je weet dat als de informele leider verbaal -of non-verhaal- goedkeuring geeft, de rest van het team mee is. Of niet natuurlijk. De invloed van de informele leider is daarmee groot op besluitvorming en ontwikkeling in het team.

Ze houden niet van managementprocessen en procedures

Verlofdagen toekennen, urenregistraties goedkeuren, beoordelingsgesprekken voeren. Allemaal zaken die ze met grote liefde aan de manager overlaten. Ze zien er het nut niet van in, krijgen er geen energie van of besteden hun tijd liever aan de inhoud of de klant.

Hoe is de informele leider van waarde?

Ze zijn de brug tussen management en team

Informele leiders zijn voor de manager een belangrijke bron van informatie. Als formele manager krijg je nu eenmaal minder signalen over het welbevinden van het team. Vaak mopperen teamleden vooral onderling en kloppen ze niet als eerste aan bij de manager. En al helemaal niet als de manager het onderwerp is van ongenoegen. De informele leider kan een waardevolle rol vervullen als schakel tussen het team en de manager.

Ze zijn de beste mentor voor de manager

Zeker als managers nieuw zijn in een team of afdeling, dan is de informele leider bij uitstek iemand die kan ondersteunen bij het vinden van de juist richting en de toon naar het team. Die weet van de historie en de impact daarvan op de huidige cultuur. Ook bij nieuwe ideeën is de interne leider een klankbord om te toetsen hoe het in het team zal vallen.

Vertrouwen is de sleutel

Als manager is het belangrijk om vanaf het begin te investeren in een goede relatie met de informele leider. Zodra die zich serieus genomen voelen en merken dat hun kennis en ervaring ertoe doen, kan er een samenwerking ontstaan die voor zowel de informele leider als voor de manager waardevol is. Belangrijk daarbij is om te beseffen dat de informele leider over het algemeen geen concurrent is die zelf op de stoel van de manager wil zitten.

Copyright | Privacy | Webdesign door Liesbeth Smit / The Online Scientist

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram